Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej

KURSY I SZKOLENIA

HACCP – Zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej

Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań systemu HACCP, metodyki wdrażania i nadzorowania.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do:
  • firm, które planują wdrożyć system,
  • firm, które posiadają wdrożony system i chcą ugruntować wiedzę z zakresu systemu HACCP,
  • firm, które chcą usprawnić swój system HACCP.
Jakie są korzyści?
  • zdobycie wiedzy na temat wymagań systemu HACCP ,
  • zdobycie umiejętności budowania analiz zagrożeń, wyznaczania i nadzorowania krytycznych punktów kontrolnych, uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie wiedzy na temat systemu HACCP.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 - Podstawy Systemu HACCP: GMP, GHP – Zespół HACCP – skład, funkcjonowanie zespołu, - Opis produktu – metodyka sporzadzania, - Przeznaczenie produktu. 2
2 - 1 zasada: Analiza zagrożeń, - 2 zasada: Ustalenie Krytycznych Punków Kontroli (CCP) - Ćwiczenia w zakresie budowania analizy i ustalania CCP. 2
3 - 3 zasada: Limity krytyczne w CCP, - 4 zasada: Monitorowanie w CCP, - 5 zasada: Działania korygujace w CCP, - Ćwiczenia zasad 3-5. 2
4 - 6 zasada: Dokumentacja HACCP, - 7 zasada: Weryfikacja HACCP - Ćwiczenia zasad 6-7 - Pozostałe elementy w systemie HACCP, np. identyfikowalność produktu, wycofywanie z rynku. 2
8

Cel szkolenia:
Zdobycie i doskonalenie praktycznej wiedzy z zakresu auditowania systemu HACCP.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do:
  • firm, które planują wdrożyć system i przeszkolić przyszłych auditorów wewnętrznych ,
  • firm, które posiadają wdrożony system i chcą podnieść wiedzę swoich pracowników z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych.
Jakie są korzyści?
  • aktywny udział w ćwiczeniach każdego uczestnika zapewnia zdobycie umiejętności, które będą przydatne w firmie,
  • zdobycie wiedzy na temat wymagań auditowania systemu zarządzania,
  • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację auditora wewnętrznego.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Przegląd przez zasady higieny i HACCP określone w przepisach prawa oraz Codex Alimentarius (podstawowy dokument regulujący zasady higieny i HACCP). 2
2 Ćwiczenia w zakresie auditowania – (audity przykładowej dokumentacji, przygotowanie do auditu, budowanie harmonogramów auditów,wyznaczanie auditorów, listy kontrolne). 2
3 Ćwiczenia w zakresie auditowania – (audit przykładowej dokumentacji, ocena na podstawie zapisów, spotkanie otwierające, przebieg auditu). 2
4 Ćwiczenia w zakresie auditowania – (sporządzanie raportów z auditu, formułowanie niezgodności, spotkania zamykające). Prezentacja wyników auditu. 2
5 Ćwiczenia w zakresie auditowania – (działania korygujące i ocena ich skuteczności). 2
8

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław