Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Szkolenia z zakresu ochrony roślin

Szkolenia z zakresu ochrony roślin

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Organizacja szkolenia:

Szkolenie podstawowe: 14 godzin lekcyjnych
Szkolenie uzupełniające: 7 godzin lekcyjnych.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie podstawowe: 14 godzin lekcyjnych
Szkolenie uzupełniające: 7 godzin lekcyjnych.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie wydane się na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 08 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013.554)
Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin2
3Integrowana ochrona roślin2
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko2
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin3
  14

Program szkolenia uzupełniającego:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy0,5
3Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy2
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy2,5
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy0,5
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy.0,5
  7

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Organizacja szkolenia:

Szkolenie podstawowe: 14 godzin lekcyjnych
Szkolenie uzupełniające: 7 godzin lekcyjnych.

Informacje dodatkowe:

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, obejmuje:
1)   szkolenia podstawowe;
2)   szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.
Każde szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie wydane się na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 08 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013.554)
Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych1
2Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin1
3Integrowana ochrona roślin2,5
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin4,5
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko3
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin2
  14

Program szkolenia uzupełniającego:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów1
2Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy0,5
3Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy2
4Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy2,5
5Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy0,5
6Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy.0,5
  7

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Organizacja szkolenia:
Szkolenie podstawowe: 24 godzin lekcyjnych Szkolenie uzupełniające: 7 godzin lekcyjnych.
Informacje dodatkowe:
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, obejmuje: 1)   szkolenia podstawowe; 2)   szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Każde szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie wydane się na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 08 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013.554) Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 3
2 Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 2
3 Integrowana ochrona roślin 6
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 4
5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 4
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 5
24
Program szkolenia uzupełniającego:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1,5
2 Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy 3
3 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy 1
4 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy 0,5
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy 1
7

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław