Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Wózki jezdniowe różnego typu

Wózki jezdniowe różnego typu

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi kursy dla zorganizowanych grup, przygotowujące do egzaminu przed komisją jednostki dozoru technicznego. Zajęcia prowadzimy w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez jednostki dozoru technicznego.

Jako firma szkoleniowa kompleksowo zajmujemy się organizacją szkolenia oraz ustaleniem terminu egzaminu z właściwą jednostką dozoru technicznego. Zapraszamy do kontaktu!

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją organu dozoru technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Organizacja szkolenia:

Kurs organizowany jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia transportu bliskiego (wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) wydane po zdanym egzaminie przed jednostką dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem jest ważne 5 lat.

Program szkolenia:

L.p.TematLICZBA GODZIN
1.Wiadomości o dozorze technicznym.2
2.Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.3
3.Typy stosowanych wózków jezdniowych.1
4.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych.8
5.Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy.1
6.Czynności operatora w czasie pracy z wózkami.1
7.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.1
8.Wiadomości z zakresu BHP.11
9.Zajęcia praktyczne.16
RAZEM: 44 h

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją organu dozoru technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Organizacja szkolenia:

Kurs organizowany jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia transportu bliskiego (wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) wydane po zdanym egzaminie przed jednostką dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem jest ważne 10 lat.

Program szkolenia:

L.p.TematLICZBA GODZIN
1.Wiadomości o dozorze technicznym.2
2.Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.3
3.Typy stosowanych wózków jezdniowych.1
4.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych.8
5.Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy.1
6.Czynności operatora w czasie pracy z wózkami.1
7.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.1
8.Wiadomości z zakresu BHP.11
9.Zajęcia praktyczne.10
RAZEM: 38 h

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych unoszących

Organizacja szkolenia:

Kurs organizowany jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

aktualne zaświadczenia lekarskie.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim (angielskim) – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186), obligatoryjne do uzyskania imiennego zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.

Program szkolenia:

Blok programowyZagadnienia

Minimalna liczba

godzin dla wózków

jezdniowych

unoszących

ATypy stosowanych wózków jezdniowych.1
BBudowa wózków jezdniowych unoszących.1
CCzynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy.4
DWiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.1
EBHP.3
FZajęcia praktyczne.3
RAZEM: 13

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych naładownych

Organizacja szkolenia:

Kurs organizowany jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

aktualne zaświadczenia lekarskie.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim (angielskim) – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186), obligatoryjne do uzyskania imiennego zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.

Program szkolenia:

Blok programowyZagadnienia

Minimalna liczba

godzin dla wózków

jezdniowych

unoszących

ATypy stosowanych wózków jezdniowych.2
BBudowa wózków jezdniowych naładownych.4
CCzynności operatora przed rozpoczęciem,
w trakcie oraz po zakończeniu pracy.
8
DWiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.3
EBHP.4
GZajęcia praktyczne.5
RAZEM: 26

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli  w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

Organizacja szkolenia:

Kurs organizowany jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat

wykształcenie co najmniej podstawowe

aktualne zaświadczenia lekarskie.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim (angielskim) – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186), obligatoryjne do uzyskania imiennego zezwolenia na obsługę wózka jezdniowego wystawianego przez pracodawcę.

Dodatkowe informacje:

Kurs przeznaczony jest dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Blok programowyZagadnienia

Minimalna liczba

godzin dla wózków

jezdniowych

unoszących

APrzygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli:2
BWymiana butli wykonana przez instruktora0,5
CPróbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia0,5
DSamodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia4
EOmówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika1
RAZEM:8 

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław