Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Szkolenia i egzaminy SEP

KURSY I SZKOLENIA

Uprawnienia energetyczne i elektryczne (SEP)

Centrum Szkolenia FEMAR organizuje dla grup zorganizowanych oraz raz w miesiącu w trybie otwartym – szkolenia wraz z egzaminem SEP, podczas którego uczestnicy mogą uzyskać świadectwa kwalifikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich w trzech grupach – elektryczne, cieplne i gazowe – w zakresie eksploatacji oraz dozoru. Terminy szkoleń otwartych publikowane są w Terminarzu.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycie świadectwa kwalifikacji.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania: 1 dzień

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat.

Program szkolenia GRUPA I:

Grupa I – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, (np. dla elektryków).

Program szkolenia GRUPA II:

Grupa II – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np. dla palaczy co).

Program szkolenia GRUPA III:

Grupa III – seminarium przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe, (np. dla instalatorów gazowych).

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław