Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Aktualne terminy szkoleń / kursów

Szkolenia okresowe dla służb BHP

Centrum szkolenia FEMAR w dniach 18-20.09.2019 r. organizuje  szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i 

 

higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby.

Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres:

femar@femar.pl biuro@femar.pl lub telefoniczne tel. 607-400-944.
Poniżej informacje o szkoleniu i jego program. Koszt szkolenia uzależniony jest od liczby uczestników.

Organizacja szkolenia:

Miejscem szkolenia jest Sala wykładowa Centrum Szkolenia FEMAR (Wrocław, Bulwar Ikara 29/1A)

Szkolenie organizowane w formie seminarium – szkolenie 3-dniowe.

Zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, catering, napoje zimne i ciepłe oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu 

 

szkolenia.

Program szkolenia:

 Lp.

Nazwa zajęć

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego.

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp.

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp.

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), 
w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Serdecznie zapraszamy! 

Szkolenia i egzaminy SEP

W dn. 20.08.2019 r. (wtorek) od godz. 09.00 organizujemy szkolenie i egzamin SEP (I, II i III grupa).

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa Centrum Szkolenia FEMAR (Wrocław, Bulwar Ikara 29/1A)

Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres:

(biuro@femar.pl ; femar@femar.pl) lub telefoniczne tel. 607-400-944, najpóźniej do 16.08.2019 r. (piątek).

UWAGA!

Od styczna 2019 r. opłata wynosi 225 zł VAT st. zw. od jednego uprawnienia.

Zgłoszeni uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą dowodu osobistego!

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Poniżej terminy otwartych szkoleń i egzaminów SEP zaplanowanych na rok 2019:

 • 20 sierpnia
 • 24 września
 • 22 października
 • 19 listopada
 • 17 grudnia

Harmonogram otwartych szkoleń bhp 2019:

Centrum Szkolenia FEMAR organizuje w formie otwartej szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowników. Poniżej terminy szkoleń zaplanowanych na 2019 rok, na które prowadzony jest wolny nabór. Szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych organizowane
są na indywidualne zlecenia dla zorganizowanych grup szkoleniowych. Przy indywidualnych zgłoszeniach zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty szkoleń w formie e-learning’u. Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

 • 30 sierpnia
 • 13 września
 • 27 września
 • 11 października
 • 25 października
 • 8 listopada
 • 22 listopada
 • 6 grudnia
 • 20 grudnia

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

 • 23 sierpnia
 • 20 września
 • 18 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych:

 • 23 sierpnia
 • 20 września
 • 18 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia
Zajęcia prowadzone są w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 29/1A od godziny 9.00.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław