Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Aktualne terminy szkoleń / kursów

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że trwa nabór uczestników na szkolenie dla społecznych inspektorów pracy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19.11.2020 r.

Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres:

femar@femar.pl biuro@femar.pl lub telefoniczne tel. 607-400-944.

Koszt szkolenia uzależniony jest od liczby uczestników.

Organizacja szkolenia:

Miejscem szkolenia jest Sala wykładowa Centrum Szkolenia FEMAR (Wrocław, Bulwar Ikara 29/1A – mapka dojazdowa w załączniku).
Szkolenie organizowane w formie seminarium.

Zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, catering, napoje zimne i ciepłe oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Ustawy z dn. 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695) poniżej co następuje:

 • w kwestii szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
  1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  lub
  2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

  – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
 • w kwestii szkoleń i egzaminów SEP:

  Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

Centrum Szkolenia FEMAR wznawia organizację szkoleń okresowych BHP oraz szkoleń i egzaminów SEP organizowanych w naszej siedzibie przy Bulwarze Ikara

W związku z panującym w kraju stanem epidemii szkolenia oraz egzaminy odbywać się będą w odpowiednim reżimie sanitarnym.

Aby zachować bezpieczne odległości między uczestnikami jednorazowo na szkolenie przyjąć możemy maksymalnie 11 osób.

Wykładowcy oraz komisje egzaminacyjne oddzielni będą od uczestników dodatkową osłoną.

Przy wejściu mierzona będzie temperatura oraz udostępniane środki dezynfekujące i środki ochrony indywidualnej.

Podczas przerw sala szkoleniowa będzie dezynfekowana.

Możliwa jest także organizacja szkoleń, jak i egzaminów na terenie Państwa zakładów pracy dla zorganizowanych grup – po uzgodnieniach dotyczących bezpieczeństwa.

Jeśli jednak preferujecie Państwo maksymalne ograniczenie narażenia pracowników, Centrum Szkolenia FEMAR może również zorganizować szkolenia za pomocą dostępnych komunikatorów internetowych, np. Skype.

Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia i egzaminy SEP

W dn. 20.10.2020 r. (wtorek) od godz. 09.00 organizujemy szkolenie i egzamin SEP (I, II i III grupa).

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa Centrum Szkolenia FEMAR (Wrocław, Bulwar Ikara 29/1A)

Zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres:

(biuro@femar.pl ; femar@femar.pl) lub telefoniczne tel. 607-400-944, najpóźniej do 16.10.2020 r. (piątek).

Ilość miejsc ograniczona! W związku z epidemią COVID-19 jednorazowo w szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 11 osób.

UWAGA!

Od styczna 2020 r. opłata egzaminacyjna SEP wynosi 260 zł VAT st. zw. od jednego uprawnienia.

Zgłoszeni uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą dowodu osobistego!

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Poniżej terminy otwartych szkoleń i egzaminów SEP zaplanowanych na rok 2020:

 • 24 listopada
 • 15 grudnia

Harmonogram otwartych szkoleń bhp 2020:

Centrum Szkolenia FEMAR organizuje w formie otwartej szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowników. Poniżej terminy szkoleń zaplanowanych na 2020 rok, na które prowadzony jest wolny nabór. Szkolenia dla stanowisk administracyjno-biurowych organizowane
są na indywidualne zlecenia dla zorganizowanych grup szkoleniowych. Przy indywidualnych zgłoszeniach zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty szkoleń w formie e-learning’u. Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

 • 25 września
 • 2 października
 • 9 października
 • 16 października
 • 23 października
 • 30 października
 • 6 listopada
 • 13 listopada
 • 20 listopada
 • 27 listopada
 • 4 grudnia
 • 11 grudnia
 • 18 grudnia

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

 • 16 października
 • 20 listopada
 • 11 grudnia

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych:

 • 16 października
 • 20 listopada
 • 11 grudnia
Zajęcia prowadzone są w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 29/1A od godziny 9.00.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław