Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel szkolenia:

Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu: 1 dzień.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracodawców
  • Innych osób kierujących pracownikami
  • Kadry inżynieryjno-technicznej
  • Osób na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • Osób na stanowiskach robotniczych
  • Wszystkich osób zainteresowanych tematem

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, seminarium lub szkolenia – na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Program szkolenia:

Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Zabezpieczenia poszkodowanych osób przed czynnikami zagrażającymi ich życiu. 2
2 Postępowanie z poszkodowanymi w przypadku zranienia, oparzenia, urazu głowy, kręgosłupa i in. Ćwiczenia z symulatorem ran. 2
3 Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. 1
4 Podstawy reanimacji (masaż zewnętrzny serca, sztuczne oddychanie). Ćwiczenia z defibrylatorem. 2
5 Posługiwanie się podręcznymi środkami technicznymi. 1
8

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław