Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Bezpieczna praca na wysokościach

Bezpieczna praca na wysokościach

Cel szkolenia:

Efektywna i bezpieczna praca na wysokości zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Zdobycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.

Organizacja szkolenia:

1 dzień w formie seminarium (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 1632).

Informacje dodatkowe:

Warunkiem dopuszczenia do pracy na wysokości jest pozytywny wynik badań lekarskich potwierdzający zdolność wykonywania pracy na wysokości oraz ukończone 18 lat. Uwaga! Poniższy program szkolenia może ulec modyfikacji, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych prac na wysokości.

Program szkolenia:

Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Podstawy prawne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac na wysokości. 1
2 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac na wysokości. Sposoby ochrony przed zagrożeniami. 1
3 Techniki bezpiecznej pracy na wysokości. Praca na dachach. Praca na drabinach. 1
4 Dobór i omówienie sprzętu do prac na wysokości. 1
5 Praktyczne zastosowanie sprzętu do prac na wysokości. 1
6 Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz autoratownictwo. 1
6

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław