Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB)

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi samojezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie. 

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości ogólne o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa żurawi.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja żurawi.
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic stacjonarnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z programem uzgodnionym z Urzędem Dozoru Technicznego (nr rejestru Akademii UDT: 37/2011/S)

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa suwnic.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja suwnic.
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa podestów.
4Eksploatacja podestów.
5Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa dźwigów
4Eksploatacja dźwigów
5Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest  prowadzone zgodnie z programem uzgodnionym z Urzędem Dozoru Technicznego (nr rejestru Akademii UDT: 37/2011/S).

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa suwnic.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
4Eksploatacja suwnic.
4Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest  prowadzone zgodnie z programem uzgodnionym z Urzędem Dozoru Technicznego (nr rejestru Akademii UDT: 37/2011/S).

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości ogólne o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa cięgników.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja cięgników
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie jest  prowadzone zgodnie z programem uzgodnionym z Urzędem Dozoru Technicznego (nr rejestru Akademii UDT: 37/2011/S).

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości ogólne o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa cięgników.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja cięgników.
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych II P oraz przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa podestów.
4Eksploatacja podestów.
5Bezpieczeństo i higiena pracy.
6Ćwiczenia praktyczne.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław