Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB)

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi kursy dla zorganizowanych grup, przygotowujące do egzaminu przed komisją jednostki dozoru technicznego. Zajęcia prowadzimy w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez jednostki dozoru technicznego.

Jako firma szkoleniowa kompleksowo zajmujemy się organizacją szkolenia oraz ustaleniem terminu egzaminu z właściwą jednostką dozoru technicznego. Zapraszamy do kontaktu!

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Rodzaje urządzeń:

1. żurawie stacjonarne
2. żurawie przewoźne i przenośne
3. żurawie samojezdne
4. żurawie szynowe
5. żurawie wieżowe i szybkomontujące
6. żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
7. żurawie pokładowe
8. żurawie pływające

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie. 

Konserwacja żurawi:

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi również szkolenia w zakresie konserwacji żurawi. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości ogólne o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa żurawi.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja żurawi.
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Rodzaje urządzeń:

1. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
2. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie. 

Konserwacja suwnic:

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi również szkolenia w zakresie konserwacji suwnic. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa suwnic.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja suwnic.
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Rodzaje urządzeń:

1. podesty ruchome stacjonarne
2. podesty ruchome wiszące
3. podesty ruchome masztowe
4. podesty ruchome przejezdne
5. podesty na pojazdach kolejowych

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie. 

Konserwacja podestów:

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi również szkolenia w zakresie konserwacji podestów ruchomych. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa podestów.
4Eksploatacja podestów.
5Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Rodzaje urządzeń:

1. dźwigi budowlane
2. dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Konserwacja dźwigów:

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi również szkolenia w zakresie konserwacji dźwigów. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa dźwigów
4Eksploatacja dźwigów
5Bezpieczeństwo i higiena pracy.
6Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Rodzaje urządzeń:

1. wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
2. wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wymagania wobec kandydata:

- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Konserwacja wciągarek i wciągników:

Centrum szkolenia FEMAR prowadzi również szkolenia w zakresie konserwacji wciągników i wciągarek. Zapraszamy do kontaktu.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Wiadomości ogólne o dozorze technicznym.
2Ogólne wiadomości o dźwignicach.
3Budowa cięgników.
4Zawiesia i sprzęt pomocniczy.
5Eksploatacja cięgników
6Bezpieczeństwo i higiena pracy.
7Ćwiczenia praktyczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego.

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie organizowane jest jedynie w systemie szkoleń zamkniętych.

Wymagania wobec kandydata:

ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu (orzeczenie lekarskie).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Wykonywanie prac hakowego/sygnalisty nie wymaga uprawnień wydanych przez organ dozoru technicznego. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Dodatkowe informacje:

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są na terenie podmiotu zgłaszającego pracowników na szkolenie.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław