Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Cel szkolenia:

Przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla nowo zatrudnionych pracowników.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania seminarium: 1 dzień.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

  • Pracodawców
  • Innych osób kierujących pracownikami
  • Wszystkich osób zainteresowanych tematem

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, seminarium lub szkolenia – na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).